Thursday, April 26, 2012

untukmu para muslimah :)

Wahai para muslimah, tidak ada pilihan hidup yang lebih baik selain kembali kepada Islam. Sudah terbukti Islamlah yang mampu mensejahterakan kehidupan kaum wanita dan bukan perjuangan kesaksamaan hak secara membuta tuli. Bukankah hanya Allah yang mampu memahami segala kekurangan dan kelebihan makhluk yang diciptakannya? Sudah saatnya kalian memberi dan membuka peluang ke atas diri kalian untuk diatur ketentuan syarak dalam seluruh aspek hidup secara kaffah(menyeluruh) sebagaimana yang diperintahkan Maha Pencipta di dalam kitabullah :
 " Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan(kaffah) dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.” [TMQ Al Baqarah (2) : 208] Wallahua’alam.


No comments:

Post a Comment